Cégszerű elnevezés: Btech Magyarország Kft.
Székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 56/b
Adószám: 10836158-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-263437
A cégjegyzéket kibocsájtó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Bankszámlaszám: 14100000-41952349-01000008
E-mail cím: ugyfelszolgalat@btech.hu
Telefonszám: 06 20 4242 530

Vásárlás

Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az
árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával kapcsolatban a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.
A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A vásárlástól való elállás joga

A vevő az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és a 2013. évi V. törvény szerint. Ez esetben a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs.
A vevőt terheli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő minden költség. A vevő elállása esetén a Btech Magyarország Kft. az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.
A Btech Magyarország Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat.
Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Btech Magyarország Kft. részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.
A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Jótállás

A jótállás érvényesítésének helye a jótállási jegyen szereplő kijelölt szakszerviz.
A jótállás ideje a termék fogyasztói árától függően a vétel napjától számított:
- 6 hónap 10.000 Ft fogyasztói ár alatti termék vásárlása esetén.
- 12 hónap 10.000 Ft fogyasztói ár feletti termék vásárlása esetén.
A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, mely csak érvényes és pontosan kitöltött állapotban, illetve a számla együttes bemutatásával érvényesíthető. A jótállási jegyen történt bármilyen
javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás megszűnését vonja maga után.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:
- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.
A vásárló a hibát észlelve haladéktalanul köteles azt a szervizzel közölni, mert a közlés késedelméből eredő kárért felelős.
Hibás termék esetén a vásárlót a 151/1993. (IX.22.) rendelet szerinti jogok illetik meg:
a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy kicserélést a hiba bejelentésétől számított 15 napon belül a vásárló érdeksérelme nélkül elvégezze úgy, hogy a javítás folytán a termék értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt, hibátlan termékhez képest nem
csökken.
A termék jogosulatlan szervizben történő javítása a jótállás megszűnését vonja maga után.
Ha a termék a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodott, a vásárló kívánságára azt a kereskedőnek azonos típusú termékre kell kicserélnie, illetve ha erre nincs lehetőség, a vásárló választása szerint a termék visszaigazoltatásával egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetnie, vagy értékegyeztetéssel
más típusú termékre kell kicserélnie.

Szállítás

Amennyiben szállítási módként a futárszolgálatot jelölte meg, úgy a megrendelt terméket szállítási partnerünk, a Royal-Sprint Kft. szállítja házhoz.
Házhozszállítási díj az ország egész területére:
- 15.000 Ft alatti rendelés esetén 1.200 Ft.,
- 15.000 Ft feletti rendelés esetén a szállítás díjtalan.
- Magyarországon kívüli szállítás esetén az alapdíj 15 000 forint. Pontos árajánlatért kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal: info@btech.hu  + 36 20 4242 530


A szállítási díj az átadott áru 24-48 órán belüli, magyarországi házhoz szállítási díját tartalmazza. A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek és az ÁFA-t tartalmazzák.

Adatvédelem

A Btech Magyarország Kft. számára kiemelt fontosságú a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme. Elkötelezi magát a felhasználók és, vevők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó érvényes jogszabályoknak és minőségirányítási szabályzatának megfelelve járul hozzá a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez. Ennek megfelelően a Btech Magyarország Kft. elkötelezte magát, hogy a felhasználók és vevők adatait a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat és a saját minőségirányítási szabályzatát megtartva kezeli, és ezáltal
hozzájárul a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez.
Az adatokat minden módon védi a Btech Magyarország Kft. különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisülés
ellen, mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.
A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.
A Btech Magyarország Kft. - mint a www.btech.hu üzemeltetője - a regisztráció során olyan adatokat kér, melyek:
- a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához szükségesek
- minőségbiztosítási és minőségellenőrzési célból ügyfelei, vásárlói vásárlási szokásait jellemzik.
A regisztrációkor, vásárláskor adatbázisunkban rögzítésre került adatokat a Btech Magyarország Kft. saját belső felhasználásra, statisztikák készítésének céljából elemezheti.
A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Btech Magyarország Kft. a személyes adatait a fent meghatározott cél érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja.
A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá
kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, valamint tájékoztatást kérhet az adatkezelésről.

Felelősségkorlátozás

Az btech.hu-n keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell
gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.
A Btech Magyarország Kft. nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért.
A Btech Magyarország Kft. jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan
módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.
Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi - változást megelőző - ár érvényes és került felszámításra.

Érvényesség

Ezen üzletszabályzatban foglaltak - így a megrendelésre és szállításra vonatkozó feltételek is - továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a webáruházban történő vásárlás esetén érvényesek.