ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy felkereste weboldalunkat!

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, a megadott elérhetőségeken vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot!

 

A weboldalunkon szereplő termékek "Készleten” vagy „Jelenleg nem elérhető” státusza folyamatos ellenőrzés alatt van, ennek ellenére előfordulhat, hogy az Ön által megrendelt termék(ek) nincs(enek) készleten
Ennek okai az alábbiak lehetnek:

-       A terméket már értékesítettük üzletünkben

-       Ugyanarra a termékre korábban már érkezett rendelés; 

Az eladás és a weboldalon történő készletmódosítás között átfutási idő van, így történhet, hogy mégsem tudjuk Önt kiszolgálni. Amennyiben ilyen eset állna fent, úgy az Önnel történt egyeztetést követően az előre kifizetett termék(ek) vételárát visszautaljuk az Ön által megadott bankszámlaszámra.

 

Impresszum: az Eladó (Vállalkozás) adatai

 

Cégszerű elnevezés: Btech Magyarország Kft.

Székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 56/b

Adószám: 10836158-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-263437

A cégjegyzéket kibocsájtó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Bankszámlaszám: 14100000-41952349-01000008

Honlap: https://btech.hu

Email-cím: ugyfelszolgalat@btech.hu

Telefonszám:  06 20 4242 530

 

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: bEcommerce Kft.

Székhely: 1204 Budapest, Alsó Határút 109. I/1.

Email-cím: hello@webkereskedelem.com

Telefonszám: +3620/ 2223 366

 

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: https://btech.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

 

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

-       1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

-       2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

-       2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

-       151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

-       45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

-       19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

Az eladó és a vevő között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg (pl. áru leírása, ár, aktuális kedvezmény stb.). Ennek megfelelően a jelen ÁSZF tartalmazza az Önt és az Eladót megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől hatályos. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

 

Árak

Az árak forintban értendőek, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az Eladó rendszeresen frissíti az oldalon található árakat, és az árváltoztatás jogát fenntartja - kivéve a már elküldött megrendelés esetén. 
Amennyiben az ár változtatása az Ön által leadott megrendelés beérkezése után történik, úgy a megrendeléskor érvényes és a visszaigazolt bruttó fogyasztói árat kell fizetnie.

 

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

 

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Kérjük, a megrendelés véglegesítése előtt ellenőrizze az adatait! Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a „Befejezés” gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni az Eladó felé. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen ezen megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve kiszállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

 

Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt - hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén az Eladónak a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módjában elfogadni, és nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

 

A honlap használata

Regisztráció

A https://btech.hu webáruházban regisztrált felhasználók vásárolhatnak. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes.

A regisztráció során az alábbi adatok megadása szükséges: e-mail cím, családnév, keresztnév, jelszó, születési idő. A regisztrációkor Ön eldöntheti, hogy a BL Óraszalon-tól érkező hírlevelekre kíván-e feliratkozni, illetve szeretne-e értesítést kapni az aktuális akcióinkról.
A checkbox kipipálása kötelező, amely alapján Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - tudomásul veszi, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adatait a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelheti. 

 

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a regisztrált felhasználók számára. A honlapon Ön a menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. 
A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listázva jelennek meg.

Vásárlás
A webáruház böngészése során a Vevő kiválasztja az általa megvásárolni kívánt terméket és a „Kosárba” gombra kattintva, elindítja a vásárlás folyamatát. Ennek során a következő lépéseket kell megtennie:

-       Rendelés összefoglalásának áttekintése 

-       Bejelentkezés, amennyiben a vásárlást megelőzően nem került rá sor

-       Adatlap kitöltése (új regisztráció esetén)

-       Cím áttekintése (igény szerint új cím hozzáadása)

-       Szállítási mód megadása (személyes átvétel vagy házhozszállítás GLS futárszolgálattal)

-       Használati feltételek elfogadása

-       Fizetési mód megadása (a vásárlási folyamat fizetési kötelezettséget von maga után)

-       Befejezés gombra kattintva elküldeni a megrendelést

Minden esetben a rendelésről e-mailben kap visszaigazolást, majd ezután munkatársunk megkeresi Önt a megadott elérhetőségei egyikén és pontos felvilágosítást ad a rendelt termék átvételének várható időpontjáról.

 

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Befejezés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint

Ön a „Befejezés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti elfogadása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. 

 

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen ÁSZF szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól. Figyelem! Az Ön megrendelését visszaigazoló e-mail nem minősül az ajánlat elfogadásának, az kizárólag az Ön megrendelésének megérkezését erősíti meg.

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő (a megrendelést visszaigazoló e-mailtől elkülönülő) elfogadásával jön létre. Az Eladó az ajánlat elfogadásáról a visszaigazolástól számított legfeljebb 3 munkanapon belül külön e-mailt küld.

 

Fizetési módok

Utánvétel

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot.

 

Készpénzes fizetés

Önnek lehetősége van a termék árát a termék átvételekor készpénzben kifizetni, akár tetszőlegesen választott üzletünkben, akár a GLS futárnál a csomag kézbesítésekor. 

 

Bankkártyás fizetés

Önnek lehetősége van a termék árát a megrendeléskor bankkártyával fizetni.

Ehhez kérjük a megrendelés utolsó lépéseként, a „Fizetés” menüpontra kattintva, válassza az „ONLINE FIZETÉS BANKKÁRTYÁVAL” lépést. Ahol a szükséges kötelező adatok megadásával – kártyaszám, lejárati idő, keresztnév, családnév, CVV könnyen kiegyenlítheti bankkártyás fizetéssel rendelése végösszegét. 

 

Banki átutalás

A megrendelt termékek ellenértékét rendezheti banki átutalással ügyfélszolgálatunkkal történő egyeztetés alapján, amelyhez szükséges adatok a következők:
Kedvezményezett neve: Btech Magyarország Kft.

Kedvezményezett bankja: Raiffeisen Bank

Kedvezményezett bankszámlaszáma: 14100000-41952349-01000008

Közlemény: az aktuális megrendelés száma

 

Átvételi módok, átvételi díjak

Kiszállítás esetén a megrendelt terméket a GLS futárszolgálat szállítja ki, az Ön által megadott szállítási címre. 
Személyes átvétel esetén az átvétel helyszíne az az üzlet, amelyet Ön a megrendelés leadásakor megadott.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben személyes átvételt választott fizetési módnak, és az Ön által megrendelt termék nem az átvételi pontként megjelölt üzletben található, a teljesítés határideje akár két hét is lehet! 

 

Házhozszállítás díja

-       Budapesten és az ország egész területén bruttó 15.000 Ft alatti megrendelés esetén bruttó 1.200 Ft

-       Budapesten és az ország egész területén bruttó 15.000 Ft feletti megrendelés esetén a kiszállítás díjtalan

-       Magyarországon kívüli szállítás esetén minden esetben a szállítási cím megadása után tudunk kalkulálni.

 

 

A szállítási díj a megrendelt termék Vevő számára történő feladásától számított 2-3 munkanapon belüli házhoz szállítás díját tartalmazza. A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Vásárlástól való elállás esetén, amennyiben Önnek szállítási költséget is kellett fizetnie, úgy a szállítási költséggel növelt vételár kerül visszautalásra az Ön számára.

 

A megrendelt áru visszaküldése és újra küldése, azaz termék cseréje esetén a szállítási díj minden esetben a Vásárlót terheli! 

 

Az Eladó által a rendelés mellé adott ajándékok

A főoldalon szereplő, internetes megrendelés mellé küldött ajándékok a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényesek, más kedvezményekkel nem vonhatók össze. Btech Magyarország Kft. az ezzel kapcsolatos változtatás jogát fenntartja. 

Az ajándékokhoz tartozó értékkategóriáknál minden esetben a termék bruttó vételára az irányadó. Az ajándékok készpénzre nem válthatók. 

Az ajándék a megrendelt termék jogi sorsát osztja, azaz vásárlástól való elállás esetén a vételár visszatérítésének teljesüléséhez a visszaküldött csomagnak minden esetben tartalmaznia kell az ajándékba küldött terméket is, hibátlan, sérülésmentes állapotban. Ellenkező esetben az Eladó az ajándékba küldött termék értékét a visszautalásra kerülő összegből levonja.

 

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés leadásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen ÁSZF elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

 

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek elérhetősége megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén, a vételár visszautalásra kerül az Ön által megadott bankszámlaszámra 5 munkanapon belül.

 

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: BL Óraszalon Kft.

 

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

 

Tájékoztató a vevőt megillető elállási jogról

Önt a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. Az elállási jogát a terméknek (több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,) az Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja. 

A jelen pontban foglaltak nem érintik azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

 

Tekintve, hogy a szerződés megkötésére az ajánlatot Ön teszi, a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

Az Ön 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen "Nyilatkozat-minta elálláshoz" felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: BL Óraszalon Kft., 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.; info@oraszalon.hu

 

Nyilatkozat-minta elálláshoz

CímzettBtech Magyarország Kft.

Cím1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 56/b
Email-cím: ugyfelszolgalat@btech.hu

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

Az elállási nyilatkozat érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Ön a nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi.

Önt terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó az elállási nyilatkozat megérkezésének tényét, azt követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

 

Az Eladó kötelezettségei az Ön elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha Ön a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti az Ön által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre, mely Önt terheli.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó az Önnek visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Az Ön kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de Önt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Az Ön által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám, vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli. 

Többletköltségek

Ha Ön kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn az Eladó visszatérítési kötelezettsége. 

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja az Önnek visszajáró összeget, amíg Ön a terméket (az esetlegesen kézhez kapott, hibátlan állapotú ajándékkal együtt) vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

 

Az Ön kötelezettségei elállás esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha Ön a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha Ön a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
A termék személyes visszaszolgáltatása a Btech Magyarország Kft.  üzletében történhet.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A termék visszaküldésének költsége Önt terheli. A terméket a Feladó címére kell visszaküldeni.

Az Ön felelőssége az értékcsökkenésért

Ön a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog kizártsága

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így például a „c” pontban meghatározottak esetén: „olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak”.

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

 

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval, bizonyos esetben (pl.  javítás, szervizelés) a szervizzel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék garanciajegyében feltüntetett, vásárlás napjától számított jótállási idő leteltéig érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 •        a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 •        a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 •        a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezett jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. 

A jótállási igény a vásárláskor kapott jótállási jeggyel, a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

A jótállás időtartama egy év, e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

Ön a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

E-mail: ugyfelszolgalat@btech.hu

Telefon: 06 20 4242 530

Postai úton: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 56/b

 

 

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni és szükség szerint orvosolni kell. 
Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja Önnek vagy megküldi e-mailben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel az Ön bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

-       A fogyasztó neve, lakcíme

-       A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja

-       A fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke

-       A vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges

-       A jegyzőkönyvet felvevő személy és – a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása

-       A jegyzőkönyv felvételének helye, ideje

Amennyiben az Eladó és Ön között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben az Ön fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

Bírósági eljárás. Ön jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Békéltető testületi eljárás. Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.


A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1.     a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2.     a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3.     ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4.     a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5.     a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6.     a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7.     a testület döntésére irányuló indítványt,
 8.     a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

A vállalkozás székhelye szerint illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-91. II. emelet 240.

Levelezési cím: 164 Budapest, Pf. 81.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-269-0703
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelyre a fogyasztók regisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók anélkül tudják érvényesíteni jogaikat, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

 

A Btech Magyarország Kft. jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen ÁSZF-et bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.

 

Dátum: 2020.08.01