Jótállás

A jótállás érvényesítésének helye a jótállási jegyen szereplő kijelölt szakszerviz.
A jótállás ideje a termék fogyasztói árától függően a vétel napjától számított:
- 6 hónap 10.000 Ft fogyasztói ár alatti termék vásárlása esetén.
- 12 hónap 10.000 Ft fogyasztói ár feletti termék vásárlása esetén.
A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, mely csak érvényes és pontosan kitöltött állapotban, illetve a számla együttes bemutatásával érvényesíthető. A jótállási jegyen történt bármilyen 
javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás megszűnését vonja maga után.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:
- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.
A vásárló a hibát észlelve haladéktalanul köteles azt a szervizzel közölni, mert a közlés késedelméből eredő kárért felelős.
Hibás termék esetén a vásárlót a 151/1993. (IX.22.) rendelet szerinti jogok illetik meg:
a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy kicserélést a hiba bejelentésétől számított 15 napon belül a vásárló érdeksérelme nélkül elvégezze úgy, hogy a javítás folytán a termék értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt, hibátlan termékhez képest nem 
csökken.
A termék jogosulatlan szervizben történő javítása a jótállás megszűnését vonja maga után.
Ha a termék a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodott, a vásárló kívánságára azt a kereskedőnek azonos típusú termékre kell kicserélnie, illetve ha erre nincs lehetőség, a vásárló választása szerint a termék visszaigazoltatásával egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetnie, vagy értékegyeztetéssel 
más típusú termékre kell kicserélnie.

SZERVÍZ PARTNEREINK:

Btech Mobiltelefon szervíz:

Szellemkép Bt.

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 45/d

Telefon: 06-1-242-2274

E-mail: info@szellemkepbt.hu

MyPhone szervíz:

Aviatronic Kft.
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
Tel: 06-1-392-0782 vagy 06-1-392-2507
email: myphone@aviatronic.hu

Sági Telekom
Sági György
1221 Budapest, Mária Terézia u. 28-30
+36-30/9244-826
+36-1/229-2599
gsagi@freestart.hu